วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 11:50 น.

ภูมิภาค

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต.พัทลุง “สาโรจน์”นำลูกทีมขอคะแนน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 15.25 น.

ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนายก อบต.ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคึกคัก ผู้สมัครนายกและสมาชิก เร่งหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พย.64 หลายสนามเลือกตั้ง อบต. อีกหนึ่ง สนามของจังหวัดพัทลุงที่น่าจับตาดู

 


 

คือ สนามเลือกตั้ง นายกอบต.และสมาชิก ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  ถือเป็นพื้นที่รอยต่อ ของจังหวัดพัทลุง และ จ.สงขลา มี 13 หมู่บ้าน มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 820 กว่าเสียง แต่ที่นี่แม้จะเป็นพื้นที่รอยต่อที่ติดกับจังหวัดสงขลา  แต่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นดูเหมือนจะต่างกันลิบลับ เนื่องจากการเข้าถึง และการขาดภาวะผู้นำท้องถิ่นที่ว่างเว้นมาหลายปี   
 

ล่าสุด เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกขึ้นในวันที่ 28 พย.64  อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน  มีผู้สมัครนายด้วยกัน 4 ทีม โดยเฉาะ เบอร์  1 นายสาโรจน์ สามารถ หัวหน้าทีมโคกทรายก้าวหน้า เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตาดู ประกาศความพร้อมในการหาเสียง ส่งผู้สมัครครบทั้ง 13 เขต  ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยมีนายยงยุทธิ์ รองศรีจันทร์ รองนายก นายสุทธิวงค์ รักเงิน รองนายก อดีต ส.อบจ.เขตพื้นที่ป่าบอน ที่รวมตัวกันเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาให้ชาวตำบลโคกทราย

 


 

โดนเฉพาะสาโรจน์ สามารถ หัวหน้าทีมโคกทรายก้าวหน้า เบอร์ 1 ถือเป็นผู้ที่คล่ำหวอดในวงการการเมืองท้องถิ่นมาอย่างยาวนานมาด้วยประสบการณ์ เคยเป็นอดีต สอบจ.เขต อ.ป่าบอน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ก่อนผันตัวเองไปสู่วงการเมืองระดับประเทศหาประสบการณ์ทางการเมือง โดยไปเป็นผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนลาออกกลับมาลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้ง

 


 

สาโรจน์ สามารถ หัวหน้าทีมโคกทรายก้าวหน้า เบอร์ 1 กล่าวว่า  ถึงเวลาที่อยากเอาประสบการณ์มาพัฒนาท้องถิ่น และเป็นตัวเลือกให้กับชาวตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ในถิ่นเดิมที่อาศัยหลายสิบปีโครงสร้างในการพัฒนาขั้นพื้นฐานยังเหลื่อมล้ำ  การเข้าถึงในโครงสร้างพื้นฐานยังน้อย และที่สำคัญการพัฒนาตำบลสร้างสุขยังมีน้อยมาก ต.โคกทราย เป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่ง แต่สภาพความเจริญกลับยังหยุดอยู่กับที่ สาเหตุสำคัญมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ทันยุคทันสมัย ขาดการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

 


 

สาโรจน์ สามารถ หัวหน้าทีมโคกทรายก้าวหน้า เบอร์ 1 ด้วยเหตุผลดังกล่าวอยากนำทีมเข้ามาอาสาพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพ และเศรษฐกิจชุมชน ที่ผ่านมาได้นำทีมงานช่วยเหลือชาวพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงมาตลอด มั่นใจว่าหากได้รับโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องจะพัฒนาความเจริญและคุณภาพชีวิตของชาว ต.โคกทราย ให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

หน้าแรก » ภูมิภาค