วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:27 น.

ภูมิภาค

ผวจ.ประจวบฯนำจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย ถวายเป็นพระราชกุศล ร.6

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.43 น.

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาด้วย

 

 


ก่อนหน้านั้นที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายมังกรแก้ว อรุณศิลป์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ประจวบฯ เขต 1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี จากนั้นประธานกล่าวปราศรัยกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา พร้อมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกกด้วย