วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:10 น.

ภูมิภาค

โคราชโควิดขยับ 124 ราย คลัสเตอร์ใหม่โผล่ยุบยับ

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565, 12.50 น.

โคราชโควิดขยับ 124 ราย คลัสเตอร์ชุกชุมโผล่ยุบยับ ผู้ว่ากังวลคลัสเตอร์ตะวันแดงลุกลามกลายเป็นคลัสเตอร์บ้านใหม่-คลัสเตอร์บ้านผู้สูงอายุ ขณะที่จับตาห่วงคลัสเตอร์ไปรษณีย์ รวมทั้งคลัสเตอร์ใหม่ 3 คลัสเตอร์

 

 

นครราชสีมา วันนี้(17 ม.ค. 2565)  ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯและ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ  , นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันต่อวัน ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 124 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 291 รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 36,111  ราย รักษาหายสะสม 34,082 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 1,738ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 122 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 2 ราย  โดย อ.เมืองนครราชสีมาพื้นที่สีแดงติดเชื้อมากที่สุด 54 ราย ส่วนโอมิครอนสะสมยังอยู่ที่ 17 ราย

 

 

 

ขณะที่มีจำนวน 6 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์เดิม 3 คลัสเตอร์ อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์ หมู่ 7 บ้านนาแค ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนางฯมีการเลี้ยงสรรค์ปีใหม่ในครอบครัวมีการติดเชื้อรวม 15 รายในจำนวนนี้มีรายใหม่บวกเพิ่ม 2 ราย มีการปิดหมู่บ้านแล้วตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ม.ค. 65  อยู่ในความดูแลของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค อ.แก้งสนามนางฯ สามารถกำกับควบคุมและเอาอยู่ได้แล้ว , คลัสเตอร์ใหม่ บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ 1 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทดฯพบผู้ติดเชื้อ 40 รายในวงที่ 1 กับวงที่ 2 จุดชุดตรวจ ATK มีการพบบวกเพิ่มในวงที่ 3และวงที่ 4 ในจำนวน 40 รายนี้เป็นรายใหม่ 20 รายและมีการระบาดกระจายไปยังวงที่ 5 และวงที่ 6 มีการปิดหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 12-25 ม.ค. 65 ซึ่งการระบาดในวงจำกัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 266 ราย อยู่ในความดูแลของ ศปก.อ.ด่านขุนทดฯ ชุมชน และฝ่ายปกครอง และที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคลัสเตอร์ร้านตะวันแดง อ.เมืองฯ  ยืนยันพบเชื้อผู้ป่วย 97 ราย กลุ่มไปใช้บริการตะวันแดง 66 รายมีการระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 31 ราย ในส่วนนี้มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์บ้านใหม่ อ.เมืองฯ จำนวน 11 ราย อยู่ในความควบคุมดูแลของ ทีมสอบสวนโรค อ.เมืองฯ และคลัสเตอร์ผู้สูงอายุบ้านราชสีมารวมอยู่ด้วย ทีมสอบสวนโรคเทศบาลนครนครราชสีมา โดยในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ และพนักงาน อบจ. และมือกลอง แคชเชียร์ รวมติดเชื้อด้วย พร้อมประชาสัมพันธ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปตรวจ ATK ที่ รพ.ได้ทุกแห่ง  โดยทางร้านได้ประกาศปิดอย่างไม่มีกำหนด โดยผู้สัมผัสโรคและเสี่ยงสูงตอนนี้สามารถติดตามได้หมด