วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:18 น.

ภูมิภาค

สืบสานวัฒธรรมสองแผ่นดิน พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก สักขีพยาน 462 ปี หนึ่งเดียวของไทย

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 09.31 น.
ที่พระธาตุศรีสองรัก  อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประชาชนจำนวนมากได้ร่วมกันประกอบพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565 นำโดยนายถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวนผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับข้าราชการระดับสูงในอำเภอด่านซ้าย ร่วมเข้าพิธีล้างพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาในปีนี้ครบรอบ 462  ปี และเป็นพระธาตุแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพิธีล้าง
 
โดยพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคมโดยมีเจ้าพ่อกวนผู้นำทางจิตวิญญาณ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสูงในอำเภอมีนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย จะนำถังน้ำขึ้นไปเดินบนองค์พระธาตุ พร้อมกับล้างองค์พระธาตุ  หลังจากนั้นประชาชนทั่วไปจึงจะสามารถล้างองค์พระธาตุ  ซึ่งตามประเพณีตั้งแต่โบราณกาล มีข้อห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ  ผู้หญิงจึงต้องฝากถังน้ำให้ผู้ชายเข้าไปล้างองค์พระธาตุแทน หลังเสร็จพิธี ประชาชนจะนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุใส่ถังกลับไปบ้าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก  ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง  เนื่องจากเป็นสีของเลือด สัญลักษณ์ของศึกสงคราม
 
สำหรับพระธาตุศรีสองรัก ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2106 นับเป็นเวลา 459  ปี ตั้งแต่มีการก่อสร้างมีอายุมากถึง 462 ปี นับแต่เริ่มมีการสมโภชนครั้งแรก ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง นับเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรี และเครื่องหมายเขตแดน ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ถือเป็นงานประเพณี และพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรักยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน