วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 02:33 น.

ภูมิภาค

เกษตรกรยิ้มออกบิ๊กซีลงนามรับซื้อผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.27 น.
นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมโครงการความร่วมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยประสานงานให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี.พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด  ร่วมมือกันซื้อ-ขาย พืช-ผัก ผลผลิตของเกษตรกร โดยมีนางวิภาดา ดวงรัตน์ นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับนางสาวณวิตตา โพธสุธน นางสาวพัสน์นันท์ โพธสุธน ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี.พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมกันลงนามทำบันทึกข้อตกลงกัน ระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซีนเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิด เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นายชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารสดผักผลไม้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท นางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี น.ส.จีรณา อินสว่าง ผจก.ธ.ก.ส.สาขาศรีประจันต์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ทั้ง ฟักทอง ฟัก แฟง มะเขือ แตงกาว มะระ มะระกอ ถั่วผักยาว มะกรูด มะนาว พริก หัวหอม กระเทียม ข่า  ตะไคร้ ผักหอม กระเจี๊ยบ กระเพรา โหระพา ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน เป็นต้น 
 
จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และเป็นสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประกอบกับตามนโยบายของ บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรภายในประเทศ โดยวิธีการรับซื้อตรงจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงต้องการพัฒนาศูนย์ สินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งรวบรวมและกระจ่ายสินค้าเกษตร และแหล่งสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามวัตถุประสงค์การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์เพื่อให้เป็นสถานที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตการเกษตร
 
วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง เพื่อรับซื้อสินค้าทางการเกษตร จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่าน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อใช้โครงการความร่วมมือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นำร่องในการพัฒนาศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง

หน้าแรก » ภูมิภาค