วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:59 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดประธานพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 19.55 น.


วันนี้( 27 มิถุนายน 2565) เวลา 11.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ นายดำรง ถวิลไพร (คุณตาอ้วย) อายุ 64 ปี ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 18 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน

 

 

ซึ่งในวันนี้ได้มอบบ้านให้แก่ นายดำรง ถวิลไพร (คุณตาอ้วย) จำนวน 1 หลัง ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเงินจากการบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น 50,150 บาท และได้นำเงินที่ได้ไปดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,724 บาท อีกทั้งได้มีการมอบสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นพร้อมกับเงินในส่วนที่เหลือ จำนวน 1,426 บาท ให้กับเจ้าของบ้านอีกด้วย เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่ถาวรมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมมั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค