วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:10 น.

ภูมิภาค

นายกฯเล็กนครตรัง แจงผลกระทบบ่อขยะทุ่งแจ้ง วาง 3 แนวทางแก้ปัญหา

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.27 น.
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวชี้แจงว่า ปัญหาบ่อขยะทุ่งแจ้ง (ไสลาว) อ.เมืองตรัง ยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่เรื้อรังมานาน จำเป็นต้องร่วมมือกันเร่งดำเนินการแก้ไข ปัจจุบันมีปริมาณขยะกว่า 7 แสนตัน หลังจากเข้ารับตำแหน่งทางเทศบาลฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก่อนได้นี้ได้มีการหารือกับทาง อบต.บางรัก เจ้าของพื้นที่เพื่อร่วมกันหาทางออก กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาเร่งด่วน ระยะสั้นและระยะยาวไว้ 3 แนวทาง คือ ระยะที่ 1.ขุดร่อนขยะในบ่อประมาณ 5 แสนตัน ระยะที่ 2.เร่งดำเนินการขุดร่อนขยะปากบ่อที่กองเป็นภูเขา ปริมาณร่วม 2 แสนตัน และ 3.แนวทางแก้ปัญหาระยะยาว คือ ก่อสร้างเตาเผาขยะไฟฟ้าแบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมทุนกับภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการ โดยมีแผนเตรียมขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่เดิมไปยังพื้นที่ใหม่ ในรัศมีประมาณ 50 กม. คาดอาจต้องใช้เวลาในการขนย้ายขยะออกไปประมาณ 10 ปี เบื้องต้นอยู่ในพื้นที่ ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง
 
ดร.สัญญา กล่าวอีกว่า หลังทราบข่าวชาวบ้านชุมชนบางรักกว่า 400 ครัวเรือน ร้องเรียนถึงผลกระทบจาก บ่อขยะทุ่งแจ้ง “ไสลาว” ที่มีเทศบาลนครตรัง เป็นผู้จัดการดูแล จำนวนหลายแสนตัน ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ กลิ่นเน่าฟุ้งกระจายรัศมีวงกว้างกว่า 3 กม. แถมน้ำในลำคลองเน่าเสีย ทางเทศบาลนครตรัง ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งเจ้าหน้าที่ฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ประสานกับชาวบ้านและผู้นำท้องที่เพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นทันที แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ จะต้องหารือกับหลายฝ่าย หากจะต้องให้ปิดบ่อขยะไปเลยคงต้องคิดทบทวนอย่างรอบคอบ คิดหลายๆ มุม เพราะจะเกิดผลกระทบตามมากับ อปท.อื่นๆ ที่มาทิ้งขยะที่นี้หลังจากนี้ตนจะเร่งหารือกับภาคีเครือข่าย อปท.ตรัง จำนวน50 แห่งที่มีการทำ MOU กันก่อนหน้านี้เพื่อเร่งหาทางออกร่วมกัน

หน้าแรก » ภูมิภาค