วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20:07 น.

ประชาสัมพันธ์

SCBLIFE คร้ารางวัลพนักงานศึกษา

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561, 13.55 น.

SCBLIFE คร้ารางวัลพนักงานศึกษา

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดยคุณพัชราภรณ์ สันติเสวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบรางวัล Outstanding Participation in LOMA’s Education Program 2017 จากคุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ ตัวแทนสถาบัน LOMA ประเทศไทย ในฐานะที่ได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการศึกษาหลักสูตร LOMA อย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและการประกันชีวิต และการหนุนเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของบุคลากร พร้อมมุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจประกันชีวิตไทยให้เทียบเท่าสากล เพื่อมอบประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ นำไปสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าชาวไทย

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์