วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:30 น.

ประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประชุมคณะอนุกรรมการฯ

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 09.34 น.

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประชุมคณะอนุกรรมการฯ

 

 

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 และข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “การป้องกัน และคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุ ต้องรู้ทันคนโกง”

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์