วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:45 น.

ประชาสัมพันธ์

บริจาครามาธิบดี

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 16.41 น.

บริจาครามาธิบดี

 

พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน พร้อมมารดา สุวรรณี นริพทะพันธุ์ บริจาคเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดี โดยมี นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รับมอบ โดยมี พชร นริพทะพันธุ์ วาสนา โรจนพิเชฐ ร่วมมอบ ที่สำนักงานคณบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี