วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:55 น.

ประชาสัมพันธ์

ตุ้มโฮมแต้มฮัก

วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562, 16.36 น.

ตุ้มโฮมแต้มฮัก

 

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปาฐกถา เรื่อง “ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”ในงาน “ตุ้มโฮม แต้มฮัก”มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกพร้อมด้วยนางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. คณะกรรมบริหารแผน ร่วมงานนอกจากนี้นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศวาระจังหวัด “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” เมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์