วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:11 น.

ประชาสัมพันธ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ การประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 11.14 น.

กรมกิจการผู้สูงอายุ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 
 


 

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบายการกำดับดูแลองค์กรที่ดีของ ผส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม