วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:14 น.

ประชาสัมพันธ์

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562, 16.23 น.

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
 

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์