วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14:26 น.

ประชาสัมพันธ์

แคนทารีฮิลส์ฯต้อนรับมูลนิธิเด็กโสสะฯ

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 20.38 น.

โรงแคมแคนทารีฮิลส์ฯเชียงใหม่ต้อนรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ พร้อมพนักงานให้การต้อนรับทีมงานและน้องๆ จาก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่ กับกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” ปีที่ 10 จัดขึ้นโดยโรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนที่พัก และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เมื่อๆเร็วนี้