วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:13 น.

ประชาสัมพันธ์

ป่อเต็กตึ๊งเร่งช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19 มอบวิกผมเพื่อป่วยมะเร็งและเร่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวหินกอง

วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.09 น.

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก นำทีมสังคมสงเคราะห์มอบวิกผมสังเคราะห์ (สำเร็จรูป) ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างความมั่นใจ ใส่ใจสุภาพสตรี” (นำร่อง) จำนวน 300 ชิ้น (สามร้อยชิ้น) แบ่งออกเป็นวิกผมของผู้หญิง 250 ชิ้น แล วิกผมของผู้ชาย 50 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมี นางอนันทิยา พุ่มเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก นางบุปผาชาติ ขุนอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน นางพรจันทร์ สัยละมัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และนางอรวรรณ เมืองสำราญ หัวหน้างานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

 

 

และในเวลา 10.30 น. ของวันเดียวกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อบรรเทาทุกข์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,800 ซอง ปลากระป๋อง 500 กระป๋อง ผักกาดดอง 240 ซอง น้ำมันพืช จำนวน 60 ขวด และน้ำปลา จำนวน 60 ขวด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 41,461 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมี นายวชิระ ทั่งสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหินกอง และนายธีรไชยเดช วงศ์ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี