วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:58 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีฯปลื้ม 128 ผลงานในรอบปี

วันเสาร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 15.47 น.

สภาสตรีฯปลื้ม 128 ผลงานในรอบปี

 

สภาสตรีฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ปลื้ม 128 กิจกรรมในรอบปีที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพของสตรีทุกมิติ

 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 โดยมี ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียง โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงิน และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 

ดร.วันดี แถลงผลงานในรอบปีว่า นับตั้งแต่วันรับตำแหน่งประธานสภาสตรีฯ สมัยที่ 26 จนถึง วันที่ 31 ม.ค. การทำงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกเป็นอย่างดี มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 128 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมทำให้องค์กรสมาชิก และกลุ่มสตรีโดยเฉพาะตามภูมิภาตต่างๆ ทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณที่ปรึกษา อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่ววมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการที่ได้ร่วมมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 อย่างพร้อมเพียงใรวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของสตรี ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป