วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:33 น.

สังคม-สตรี

บ.เจสโด มอบ Space Air Fo เครื่องป้องกันเชื้อโควิด ให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.06 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบ Space Air Fo เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากบริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท ต่อไป
วันนี้ (11 ต.ค.64) เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบ เครื่องป้องกันเชื้อโรค Space Air FO จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท จากคณะกรรมการร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ(ครม.กภช) โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวนิช ประธานคณะกรรมการ (ครม.กภช) และนางสาวนภาพร รุ่งเรือง คณะกรรมการ(ครม.กภช) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), รศ.ดร.นพ กำพล ศรีวัฒนากูล

นอกจากแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมอบในครั้งนี้  พลเอกณพล บุญทับพลเอก รองสมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่9 , ดร.หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , คุณอัศวิน โรมประเสริฐ นายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ , น.ส.สคราญ นิ่มศรีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลรังสิต และ พยาบาลจิตอาสา และจิตอาสาสถาบัน GTO จำนวน 20 ท่านและพยาบาลจิตอาสา

ด้าน นางสาวนภาพร รุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 ว่า เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่บริษัทได้ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด และครั้งนี้ก็อยากจะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้มอบ Space Air Fo ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ กว่า 2,000 เครื่องแล้ว

“ที่ผ่านมาบริษัททำกิจการเพื่อสังคมมาโดยตลอด เริ่มต้นจากการต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอากาศไม่ว่าปัญหามลภาวะ ฝุ่นละออง หรือ PM2.5 และปัญหาการระบาดของเชื้อโรค จึงผลิตนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จำหน่ายให้ประชาชนในราคายุติธรรม และเมื่อมีผลกำไรก็คืนกลับไปช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมมือกับคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ (ครม.กภช) ซึ่งมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติต่างๆ ให้กับประเทศมาโดยตลอด ในครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดโควิด-19 ในฐานะผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤต จึงได้เข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่อง Space Air F0 เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท”

​“เราต้องการให้ผู้ที่อยู่หน้าด่านมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพราะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็จะกระทบเป็นวงกว้าง และบุคลากรเหล่านี้ได้เสียสละ ทำงานได้ไม่ได้หยุดพักมาโดยตลอด จึงต้องการมอบความปลอดภัยให้บุคลากรเหล่านี้”
“สำหรับ Space air fo เครื่องผลิตไอออนลบ เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยี เข้าด้วยกันคือ ไอออนลบ และไฟฟ้าสถิต สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้ ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าไอออนลบในปริมาณ 50,000 ไอออนขึ้นไป สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ Space Air FO สามารถผลิตไอออนลบได้ในปริมาณมากกว่า 20 ล้านไอออนต่อวินาที และทำงานคู่กับระบบไฟฟ้าสถิตซึ่งควบคุมไอออนให้ปล่อยอย่างมีทิศทางแน่นอน ปกป้องเฉพาะโซนการติดเชื้อ ตา จมูก ปาก ในระยะ 1 ฟุต เฉพาะส่วนบุคคล เหมือนเรามีครอบแก้วของนักบินอวกาศติดตัว และยังทำให้ตัวผู้สวมใส่เป็นกราวด์ ทำให้ผลักเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายออกไป”

“เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้จริง เพราะมีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าทางด้านวิศวกรรมได้พิสูจน์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจวัด ก็พบว่าช่วยป้องกันเชื้อโรคได้จริง และทางชีววิทยาที่ได้ทดสอบว่าไอออนลบ ไฟฟ้าสถิตสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้จริง ซึ่งคณะกรรมการครม.กภช. ได้มอบเครื่องตั้งแต่โควิดระบาดระรอกแรก โดยรวมไม่ต่ำกว่า  2,000 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลหลายที่ และสภาพยาบาลแห่งประเทศไทย

“ผลตอบรับจากผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคลากรทางแพทย์และประชาชนได้ผลดีมาก อย่างกรณีที่เราได้มอบ Space Air FO ให้กับทางโรงพยาบาลเด็ก และทางผู้ปกครองเด็กที่จะต้องมาดูแลเด็กที่ป่วยโควิดสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ดูแลเด็ก โดยประมาณ 10-21 วัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือไม่มีการติดเชื้อในทุกราย ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลเด็กได้ให้ความสนใจต่อการวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ เราจึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด ซึ่งเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายหลักบริษัทมากกว่าผลประกอบการ และเมื่อมีผลประการเราก็มุ่งที่จะนำกลับไปตอบแทนสังคม เราทำมาโดยตลอดและจะทำต่อไป” 

 

หน้าแรก » สังคม-สตรี