วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:28 น.

กีฬา

เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 16.40 น.

เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

 

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นมะเร็งมดลูก

 

 

ที่ห้าง เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า ศาสตราจารย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พร้อมด้วย อาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตัวแทนจาก สสส. และ พล.ต.ต.ปิยะ ต้ะวิชัย รองผู้บัญชาการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก”  ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ สะพานพระราม 8  การแข่งขันมีด้วยกัน 4 ระยะ คือ.ระยะเดินเพื่อออกกำลังกาย 3 Km  ไม่มีการแข่งขัน,/ , เดิน-วิ่งระยะ 5 Km    มีการแข่งขัน, /  . ระยะ 10 Km , และ .ระยะ 21 Km 

 

 

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงปัญหาของโรคมะเร็งปากมดลูก และส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กเยาวชนและสตรี รวมทั้งเป็นการ รณรงค์และป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก  สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ถือว่าเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล อันยิ่งใหญ่

 

 

สำหรับราคาค่าสมัคร ระยะ 3 Km  ค่าสมัคร 400 บาท, / ระยะ 5 Km    ค่าสมัคร 400 บาท, / ระยะ 10 Km  ค่าสมัคร 400 บาท และ ระยะ  21 Km  ค่าสมัคร 500 บาท