วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 01:15 น.

กีฬา

กกท.เทงบฯ 609 ล้าน จัด โมโตจีพี. ปีที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562, 21.49 น.

กกท.เทงบฯ 609 ล้าน จัด โมโตจีพี. ปีที่ 2

 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ประจำปี 2561-2563 โดยมี พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

ที่ประชุมรับทราบ สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561 สนามที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าชมการแข่งขันทั้งสิ้น 222,535 คน ถือว่าเป็นสนามที่มีผู้ชมการแข่งขันมากที่สุดในบรรดา 19 สนามตลอดฤดูการแข่งขัน และมีรายได้รวมประมาณ 3,100 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2,470 ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนคราชสีมา รวมจำนวน 630 ล้านบาท 


นอกจากนี้สนามการแข่งขันดังกล่าวยังได้รับรางวัล “โมโต จีพี กรังด์ปรีซ์ออฟเดอะเยียร์” เป็นสนามแข่งขันที่ดีที่สุดประจำปี2561 จากการโหวตของสมาคมทีมแข่งรถจักรยานยนต์นานาชาติ อีกด้วย

 

หลังจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับแผนงานและแนวทางการจัดหางบประมาณสำหรับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 609,469,701 บาท โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณาในรายละเอียดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ สหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ ได้ประกาศวันจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ประจำปี 2562 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สนามที่ 15 ในวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการที่ประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์จัดการแข่งขัน 3 ปี