วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:42 น.

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

 

บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จำกัด

เลขที่  1/56  ซ.วิภาวดีรังสิต38  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร  กทม. 10900

โทรศัพท์  02-513-0230

หน้าแรก » สมัครงาน