วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 18:40 น.

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

 

บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จำกัด

เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  02-513-0230

หน้าแรก » สมัครงาน