วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:54 น.

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

 

บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จำกัด

เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  02-513-0230

หน้าแรก » สมัครงาน