วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:08 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 00.01 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 
ข่าวแรก...พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก   PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อ “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน” แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
 
เรื่องดีๆ...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเสนอ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ซึ่งการเห็นชอบของที่ประชุม ครม. ในวันนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติให้ปลากัดไทยเป็นปลาประจำชาติ จนในวันนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 
 
 
 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการในมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผย นายมงคล ลิ่ววิริยะกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง ได้ประสานงานมายังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ว่าพบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ บริเวณ ชายหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จึงได้สั่งการให้นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สบทช.8) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ เป็นเต่าหญ้า ตรวจวัดรอยความกว้างของหน้าอก 78 เซ็นติเมตร เจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดย้ายนำไปฟักที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หาดท่าไทร ตรวจนับจำนวนไข่ได้ 81 ฟอง เป็นไข่สมบูรณ์ทั้งหมด
 
 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการการอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอเขื่องใน จำนวน 250 คน ณ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด  โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10,420 ราย พื้นที่เพาะปลูก 89,591.75 ไร่ มีจุดรวบรวมรับซื้อข้าวโพด 18 จุด แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 17 จุด และภาคเอกชน 1 จุด สำหรับพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,130 ราย พื้นที่ 9,024 ไร่ มีจุดรวบรวมที่สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด
 
 
พรรคพลังสังคม พรรคเล็กแต่ใจใหญ่ ชูนางณฐพร ชลายนนาวิน เลขาพรรคพลังสังคม เป็นนายกรัฐมนตรี ‘พลังสังคม’ เปิดฐานที่มั่นใหม่ในเขต14 โคราช เชื่อประชาชนเลือกที่คนไม่ใช่ที่พรรคไม่กลัวพรรคใหญ่ ลั่นพรรคเล็กหัวใจใหญ่ ด้านเขต 1 แพ้ไม่ผิดหวัง พร้อมเสนอชื่อหัวหน้าพรรคฯ เป็นนายกรัฐมนตรี
 
 
 
ปิดท้ายข่าว...นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน  จำนวน 3,635 ชุด (มูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท)  จาก นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี ภายใต้โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ร่วมด้วย นายวรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการบริษัททีวีบูรพา จำกัด  นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ตัวแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เข้าร่วมงาน ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กทม.
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์