วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 05:18 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2562, 00.04 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 
ข่าวแรก...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อุดรธานี โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งสรุปโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง  ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานีก่อนเดินตรวจระดับน้ำบริเวณสันเขื่อน จากนั้นพบปะและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Farmer
 
 
 
เรื่องดีๆ...นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ คทช. พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ คทช.1 ณ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ คทช.1 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึกในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
 
 
 
จากอิทธิพลพายุ "โพดุล" ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่นเป็นอย่างมาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น พร้อมนำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่บ้านชีกกค้อ บ้านโคกสำราญ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ และชุมชนวัดโพธิ์ชัย ชุมชนวัดสะพานขาว ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ โดยมี นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนชาว จ.ขอนแก่น
 
นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า โครงการที่กำลังได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้ คือ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมอยู่ด้วย ขณะที่ความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกมีดังนี้ พื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย ประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่งได้แก่ ห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 6,427 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าสมบูรณ์และมีเสือโคร่งประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนเสือโคร่งทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนสัตว์ป่านานาชนิด และพบว่าภัยคุกคามที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลก โดยเฉพาะเสือโคร่งนั้น ได้แก่ 1)ถิ่นที่อยู่ถูกทำลายเนื่องจากความเสื่อมโทรมและการถูกตัดแบ่งพื้นที่ป่าออกจากกัน 2)การล่าสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง 3) การล่าเสือโคร่งเพื่อสนองการค้าผิดกฎหมาย”นายสมโภชน์ กล่า
 
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์