วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:48 น.

สัมภาษณ์

โลกเปลี่ยนคนปรับ : หลุดจากกับดัก.ขยับสู่ความยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 09.28 น.

โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก..ขยับสู่ความยั่งยืน (e-book ฉบับสมบูรณ์)

โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

คำนิยมที่น่าสนใจ

โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฏีกา

 

มุมมองที่น่าสนใจจาก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

สมพล เกียรติไพบูลย์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

 

ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ผมได้นำเสนอแนวความคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นหนังสือสั้นๆ จำนวนสามเล่ม หนังสือเล่มแรกคือ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด อธิบายความเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิด หนังสือเล่มที่สองคือ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด อธิบายโมเดลการเรียนรู้และการพัฒนาคนในโลกหลังโควิด และหนังสือเล่มที่สามคือ “สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด อธิบายสัญญาประชาคมใหม่เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน

หนังสือทั้ง 3 เล่ม ได้ถูกนำมาร้อยเรียงใหม่ และเพิ่มเนื้อหาวาระขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด เป็นหนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน” โดยผมขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญให้แก่ทุกท่านเนื่องในโอกาสที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาปนาครบรอบ 1 ปี (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563) ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านได้ช่วยกันใช้ปัญญาและแสวงหาโอกาสเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตในโลกหลังโควิดครับ

 

ท่านสามารถ Download หนังสือโลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก..ขยับสู่ความยั่งยืน (e-book ฉบับสมบูรณ์) ได้ตามลิงค์นี้ครับ

https://bit.ly/2ZfXSKP

หน้าแรก » สัมภาษณ์