วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:39 น.

กิจกรรม

เอเชียและแปซิฟิกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2562, 14.33 น.

เอเชียและแปซิฟิกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลไทย-ร่วมกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นและศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เป็นเจ้าภาพร่วมกันจักประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3 R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กทม.ซึ่งเป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3 R รูปแบบการประชุมเป็นการระดมความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3R รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ ประสบการณ์และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ( 3R best practices) โดยจัดให้มีประชุม 3 วันในแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงาน 34 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมากกว่า 500 คน และศึกษาดูงาน 3 แห่งได้แก่ๆ เส้นทางที่ 1 ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ณ บริษัท อิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส สมุทรปราการ  2 ศูนย์เรียนรู้ในป่าของ ปตท.และ สามด้านศิลปวัฒนธรรม วัดพระแก้ว โดยมี นายชึกาสะ อะกิโมโต้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น และนายคาชูชิเกะ เอ็นโด้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติร่วมกันเป็นเจ้าภาพแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย