วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:50 น.

กิจกรรม

พ่อเมืองอุบลฯ นำเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งส.ส.

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 09.57 น.


เมื่อวานวันนี้ (21 มี.ค.62)  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาขน กว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (BIG DAY) ด้วยการเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้  โดยเริ่มเดินรณรงค์จากหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลี้ยวขวาสี่แยกเนวาด้า  ไปตามเส้นทางถนนชยางกูร  เลี้ยวซ้ายสี่แยกหน้าห้างสรรพสินค้าอุบลพลาซ่า เข้าสู่บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยตั้งเป้าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2

             
ด้าน พันตำรวจโท เรืองยศ มีแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ขึ้น และกำหนดีให้วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง โดยการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี  และเตรียมความพร้อมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้