วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:33 น.

กิจกรรม

เปิดปฐมนิเทศ "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ" รุ่น9 มาฝึกสมาธิ

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 19.55 น.
เปิดปฐมนิเทศ "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ" รุ่น9 มาฝึกสมาธิ
 
 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 177 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดปฐมนิเทศ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น9 โดยมีพระอาจารย์ ดร.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) ในฐานะกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เมตตาเป็นประธาน พร้อมให้โอวาทและนำเสนอการบรรยาย หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ หัวข้อ 1.1.00 เรื่อง จุดประสงค์ของการทำสมาธิให้กับนักศึกษาหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์ (อดีตผู้ดูแลสาขา 177) ให้การต้อนรับและถวายพวงมาลัยแด่พระอาจารย์ ดร.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) มีผู้บริหาร พี่เลี้ยงนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคาร บร.5 ห้อง 501 ชั้น5 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
โดยบุคคลสำคัญที่ร่วมประกอบพิธีมี พล.อ. วชิระ เกียรตินันทน์ ในฐานะผู้ดูแลสาขา 177 กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้ช่วยผู้ดูแล สาขา 177 กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ พล.อ. เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้ช่วยผู้ดูแล สาขา 177  กล่าวนำปฎิญาณตน
 
 
สำหรับหลักสูตร "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ" รุ่นที่9 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้เปิดอบรมหลักสูตรเรียนรู้และฝึกการทำสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม. ได้ประยุกต์หลักคำสอนและกรรมวิธีภาคปฏิบัติ ตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ผ่านการปฏิบัติอย่างได้ผลมายาวนานกว่า 70 ปี เขียนเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เป็นระบบ เป็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช้เวลาเรียนและฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง 6 เดือน ก็สามารถนำไปสอนผู้อื่นต่อไปได้ นับว่าเป็นหลักสูตรเรียนสมาธิแบบไฮเทค สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์อีกด้วย 
 
โดยหลักสูตรการเรียนสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค์ มุ่งเน้นการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติอย่างถูกวิธี มีหลักการชัดเจน เป็นสัมมาสมาธิที่ปฏิบัติแต่พอดี ไม่มากไปและไม่น้อยเกินไป เพียงครั้งละ 30 นาทีต่อวันโดยมีครูบาอาจารย์คอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด หลวงพ่อวิริยังค์ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิทั้งหมด 12 ข้อคือ
 
1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้หลายโรค
3. ทำให้สมองและปัญญาดี
4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงานและตัดสินใจ
5. ช่วยระงับความร้ายกาจฉุนเฉียว
6. บรรเทาความเครียด
7. ทำให้เกิดความสุขพิเศษ
8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน
9. ทำให้กลับใจได้
10. เวลาสิ้นลมจะพบทางดี
11. เจริญวาสนาบารมีบุญ
12. เป็นกุศลแก่ชีวิต
 
สนใจสอบถามได้ทาง เฟสบุ๊ค สถาบันพลังจิตตานุภาพ 177 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ อีเมล์
tuwillpower@gmail.com