วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:19 น.

กิจกรรม

สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ ฉลอง 10 ปี แห่งความสำเร็จ

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562, 16.48 น.

สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ
ฉลอง10ปีแห่งความสำเร็จ

ที่อาคาร เกสร ทาวเวอร์ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานครบรอบ 10 ปีแห่งการเป็นองค์การมหาชน “10th Year Anniversary toward the Next Decade of Innovation” โดยเชิญวิทยากรชั้นนำด้านนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศมาร่วมแชร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ และสถานการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมในบริบทต่างๆ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “Toward Innovation Nation” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของบุคคลแถวหน้าด้านนวัตกรรมต่อ 10 ประเด็นนวัตกรรม ที่จะเป็นภาคต่อของการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ได้เติบโตเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเป็นองค์การมหาชนอย่างสมบูรณ์ มีจุดยืนในการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) ทั้งในระดับนโยบาย สาขาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และประชาชน สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” ไว้ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่สำคัญหลายด้าน ซึ่ง NIA ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติจึงตั้งเป้าในการขานรับนโยบายของรัฐบาลให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล โดยมีหมุดหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม