วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:17 น.

กิจกรรม

“มหาดไทย” จัดแข่งเรือยาว 3 ชาติกระตุ้นตลาดโอทอป

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562, 19.29 น.

“มหาดไทย” จัดแข่งเรือยาว 3 ชาติกระตุ้นตลาดโอทอป

วัน 14 ก.ย.62 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานแข่งเรือยาวประเพณี ไทย ลาว เวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ งานจัดขึ้นระหว่าง  6 - 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณแม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ