วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:32 น.

กิจกรรม

สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ

วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562, 08.21 น.

สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ
    

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าจาก ศพก.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Famer ในงานมีการออกร้านจำหน่าย 25 ร้าน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.

 


    

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 14 ก.ย.62 ที่หน้าชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ถนนสุขุมวิทย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ โดยมีนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ ปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม

 

   

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาในทุกด้านเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดงานเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปี 2562 ที่ต้องการให้เกษตรจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองและที่สำคัญคือ ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ดีได้จากผู้ผลิตโดยตรง จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการตลาดขยายผลในโอกาสต่อๆไป.

 


ด้านนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ”ในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการเกษตรแก่สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าจาก ศพก.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Famer  ของจังหวัดสมุทรปราการให้ผู้เข้ารับชมงานได้รับรู้อย่างแพร่หลาย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่าย 25 ร้าน การจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของการพัฒนาแปลงใหญ่ การให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเกษตร และส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การเกษตรกร ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ และศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง