วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:01 น.

กิจกรรม

ธนชาตชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562, 16.51 น.

ธนชาตชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ชวนลูกค้าและประชาชน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ด้วยการบริจาคเงินผ่านธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี "ธนชาตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 004-6-18118-1 ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอป หรือ ที่ตู้เอทีเอ็ม และสาขาธนาคารธนชาต ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562  โดยทุกๆ ยอดบริจาค 1 บาท ธนาคารธนชาต จะช่วยสมทบ 1 บาท (ธนาคารธนชาต บริจาคสมทบสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารธนชาตจะนำเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดและเงินจากการบริจาคสมทบของธนาคารมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติพายุโพดุลต่อไปผู้บริจาคที่ต้องการหลักฐานไปลดหย่อนภาษี สามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาทีอีเมล foundation@thanachart.co.th หรือ โทรสาร 0-2613-6080 เพื่อขอออกใบเสร็จจากสภากาชาดไทยได้