วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:23 น.

กิจกรรม

ติวตัดต่อคลิปข่าวด้วยมือถือยกระดับสื่อสังคมออนไลน์

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 15.45 น.

ยกระดับสื่อสังคมออนไลน์ ติวเข้มตัดต่อคลิปข่าวด้วยสมาร์ทโฟนแบบมืออาชีพ

ชมรมสื่อสังคมออนไลน์ เปิดโครงการติวเข้มต่อยอดองค์ความรู้ “ตัดต่อคลิปข่าว” ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว หวังยกระดับตัวแทนสมาชิกฯ 30 ชีวิต สร้างช่องทางนำเสนอข่าวสารบนแพลทฟอร์มดิจิตอล สอดรับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ของสังคมไทย

นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ประธานชมรมสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวระหว่างเปิดโครงการ “ติดปีกต่อยอดองค์ความรู้ สู่เพื่อนสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 1”(ตอนกลเม็ด “การใช้ “สมาร์ทโฟน” สร้างคลิปข่าวในเครื่องเดียว” รุ่นที่ 1” ว่า เป็นการโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ชมรมสื่อสังคมออนไลน์, บมจ.ซีพีออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย และบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก. หรือ BAM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับ “ดิจิทัล เทคโนโลยี” (อินเตอร์เน็ต ในยุค 4G และ 5G) ให้แก่เพื่อนสมาชิกในชมรมฯ ที่ปัจจุบันมีสมาชิกจากแวดวงสื่อสารมวลชนในโลกโซเชียลมีเดีย มากกว่า 90 คน ได้นำองค์ความรู้ข้างต้นไปพัฒนาและปรับใช้ในการทำงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนำเสนอที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงยังใช้เป็นช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างงานและสร้างรายได้ ในอนาคต นอกจากนี้ ยังสอดรับกับแนวนโยบายของทางชมรมฯที่อาจสร้างโครงการใหม่ๆ ต่อยอดจากโครงการข้างต้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับการอบรมฯในครั้งนี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 คน แต่เพื่อให้โครงการและผู้เข้าอบรมฯประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมฯเพียงแค่ 30 คน ส่วนรายชื่อที่เกินจากนี้ ทางชมรมฯได้จัดทำไว้เป็น “รายชื่อสำรอง” กรณีมีการถอนตัว และอาจจัดทำโครงการฯในรุ่นต่อไป หากมีสมาชิกฯให้ความสนใจ ทั้งนี้ ทางชมรมฯได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายทำและตัดต่อข่าว สารคดีข่าว สารคดีทั่วไปและอื่นๆ ทั้งจากอุปกรณ์และเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโทรทัศน์ และสมาร์ทโฟน อีกทั้ง วิทยากรยังเคยทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการใช้ “สมาร์ทโฟน” ในการสร้างคลิปข่าวให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมาก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ผู้ช่วยวิทยากรจำนวน 3 คน ซึ่งเคยเข้ารับการอบรมและใช้สมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรม Open Camera และ KineMaster  ในการทำคลิปข่าวจากภาคสนามนานกว่า 6  เดือน มาช่วยอำนวยความสะดวก คอยแนะนำ และตอบคำถามในทุกข้อสังสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้