วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:01 น.

กิจกรรม

สุดคึกแข่งขัน To Be Number Championship 2020

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 21.10 น.

สุดคึกแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 2020
Teen Dancercise Thailand Championship

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่ทุกภาคของประเทศไทย ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย สู่การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งช่วยให้เยาวชนมีทักษะทางสังคมที่ดี ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้แสดงศักยภาพอย่างเติมที่ และเปิดพื้นที่เชิงบวกเพื่อผสานมิตรภาพของคนรักการเต้น เป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข เป็นการส่งเสริมการออกำลังกายเชิงสร้างสรรค์ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด โดยเฉพาะประสบการณ์สำคัญของคนวัยทีนที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศ 

กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise เป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกภาคทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน และได้จัดการแข่งขันเป็น 3 รุ่น แบ่งตามกลุ่มอายุ คือ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี บริบูรณ์,รุ่น รุ่น Pre - Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป - 14 ปี บริบูรณ์,รุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป - 22 ปี บริบูรณ์ ซึ่งอายุครบบริบูรณ์ ณ วันแถลงข่าวคือ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ในปีที่ผ่านมาโจทย์เพลงและสไตล์การเต้นเป็นแบบอิสระทีมเยาวชนที่ร่วมแข่งขันมีพัฒนาการในเรื่องของทักษะการเต้นเก่งขึ้นมาก จากการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ แต่ละทีมได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ได้เห็นรูปแบบการโชว์ที่หลากหลายสไตล์

น้องๆเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 8106, 0 2590 8411 โทรสาร 0 2590 8157 บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ โทรศัพท์ 0 2375 5020-22 โทรสาร 0 2769 8155 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)

หน้าแรก » กิจกรรม