วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:20 น.

กิจกรรม

เชฟรอนจับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กภายใต้ชื่อ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ปี8

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.20 น.

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายอีกมากมาย  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  ภายใต้แนวคิดของการจัดงานในปีนี้ ที่ใช้ชื่อว่า “Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”  

 

วันนี้ 11 มกราคม 2563 นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ เกมส์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสนับสนุนประสบการณ์ตรงให้เยาวชนได้แสดงออกบนเวทีที่เหมาะสมนั้น จะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้

 

ทั้งนี้นายธนาธิป  สันติวงษ์  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนปฎิบัติการ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ได้กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทเชฟรอน ร่วมกับองค์กรภาคี  11 หน่วยงาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็ก ๆ เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 5,000 คน ในปีนี้เป็นปีที่ 8 ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ทางเชฟรอน เทศบาลเมืองปากพูน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกหลักการวิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show กิจกรรมการตอบคำถามและเล่นเกมส์กับพี่ ๆ ภาคีเครือข่ายกว่า10 ซุ้มเกมส์ พร้อมทั้งได้นำท้องฟ้าจำลอง และเฮลิค๊อปเตอร์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด

 

ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทเชฟรอนได้แนะนำอาชีพสาขาสะเต็ม ประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ และในวันนี้ได้นำบูธอาชีพตัวอย่าง 2 อาชีพ พร้อมกับไอดอล แสดงภายในงาน เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ และกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนประสบการณ์ตรงให้เยาวชนได้แสดงออกบนเวทีที่เหมาะสม