วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:21 น.

กิจกรรม

เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันเด็กฯ

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 14.30 น.

เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันเด็กฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมบูธการละเล่นต่างๆ ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานตามนโยบายของ รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่ใช้หลักการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ประธานเปิดงาน ในส่วนของบูธจัดกิจกรรมงานวันเด็กของ อพท. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ  ณ สนามกีฬาหัวหมาก