วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 16:45 น.

กิจกรรม

“ศธ.-กรุงไทยการไฟฟ้า” ร่วมลงนามพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.44 น.

“ศธ.-กรุงไทยการไฟฟ้า” ร่วมลงนามพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมด้วยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด, รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่มีภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่วนการให้ทุนการศึกษาก็ได้สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับเยาวชนอย่างแท้จริง อีกทั้งงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นยังจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาไทยในอนาคต

นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา โครงการ ได้ให้โอกาสแก่เด็ก และเยาวชนที่ยากจนในชนบท ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาระดับชั้นอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ครบ 77 จังหวัด มีเยาวชนได้รับโอกาสกว่าสามพันคน และผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจะช่วยให้ผู้สังคมมองเห็นว่าการให้โอกาสทางการศึกษาสำคัญต่อการสร้างคน

ด้าน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คาดว่าผลลัพธ์ของงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ในภาคสังคม เพราะในประเทศไทยแทบจะไม่มีองค์กรใดของภาคเอกชนที่จะลงรายละเอียดด้านการให้การศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ยาวนานและมีกระบวนการเสริมสร้างตลอดระยะเวลาของการให้ทุนการศึกษาเท่านี้มาก่อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการถอดบทเรียนและขยายผลให้ทุกภาคส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตามหอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพยังมีการจัดงานนิทรรศการตัวอย่างนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่กลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ ณ มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร