วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:46 น.

กิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตร นศส.1 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.35 น.

นักศึกษาหลักสูตร นศส.1 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

นักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม (นศส.) รุ่น 1 มศว.ประสานมิตร นำโดย พลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะสุต ประธาน นศส.รุ่น 1 ประธานชมรมแทนคุณแผ่นดิน พร้อมด้วย พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมการค้านักธุรกิจสากล(WTA) และคณะเข้าศึกษาดูงานพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ น้ำพุร้อนสันกำแพง ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับหมู่บ้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการจัดทำโครงการ “แม่แจ่มโมเดล” โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเยี่ยมชมโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาเพื่อการรักษา และศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย รศ.ดรวีระพล ทองมา อธิการบดี ม.แม่โจ้ ผู้จัดการน้ำพุสันกำแพงและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร์บนพื้นที่สูง ให้การต้อนรับการเยี่ยมชม