วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:49 น.

กิจกรรม

TK & SPI Virtual Run 2020 ยิ่งวิ่งยิ่งให้ได้กุศล ครั้งที่ 4

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.10 น.

TK & SPI Virtual Run 2020 ยิ่งวิ่งยิ่งให้ได้กุศล ครั้งที่ 4

 

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “TK & SPI Virtual Run 2020” ยิ่งวิ่งยิ่งให้ได้กุศล ครั้งที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัท TK และกลุ่มบริษัท SPI จำนวนกว่า 591 คน ร่วมกิจกรรมการวิ่ง โดยสามารถเลือกระยะวิ่งสะสมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ภายในช่วงเวลาที่กำหนด รวมระยะสะสมทั้งสิ้นกว่า 53,767 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทุกระยะที่วิ่งสะสมจะนับเป็นมูลค่าเงินบริจาคร่วมสมทบเข้ากองทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนได้ถึง 500,000 บาท สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดในปี 2563 ต่อไป

TK ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและร่วมทำการกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยแต่ละปีมีการปรับคอนเซ็ปต์ และรูปแบบการวิ่งที่ต่างกัน ในปีแรกเป็นการวิ่งระยะทาง 10 กม. ต่อมาในปีที่ 2 เพิ่มความท้าทายโดยมีการวิ่งในระยะทางที่ไกลกว่าปีแรก คือ ระยะ 10, 15 และ 21 กิโลเมตร ในปีที่ 3 เป็นการวิ่งแบบ Fancy Free Style เน้นสร้างความสนุกสนานระหว่างการวิ่ง ซึ่งได้ผลตอบรับการร่วมกิจกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดครั้งที่ 4 ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมวิ่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “TK & SPI Virtual Run 2020” ซึ่งผู้วิ่งสามารถเลือกระยะการวิ่ง ทั้งเพิ่มความยืดหยุ่น โดยสามารถวิ่งในสถานที่และเวลาได้ตามสะดวก ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีระยะให้เลือกวิ่ง 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเต่ามะเฟือง 60 กม. ระยะแมลงปอ 90 กม. ระยะนกกระจอกเทศ 150 กม. ระยะจิงโจ้ 240 กม. และระยะเสือชีต้าห์ 300 กม.