วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 12:36 น.

กิจกรรม

โอกาสยุคดิจิทัล เชื่อมโยงเอเชีย สู่โลกยุคใหม่

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 20.21 น.

งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ “โอกาสยุคดิจิทัล เชื่อมโยงเอเชีย สู่ โลกยุคใหม่”

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ให้เท่าทันกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค “New Normal” สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จึงจัดการสัมมนาออนไลน์นำเสนอผลการศึกษาวิจัยวิเคราะห์โอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

1.โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

2.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

3.โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Beltand Road Initiative ของจีน

4.โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

ผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุน ไม่ควรพลาดในการเข้ารับชมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 - Online Seminar) ในวันจันทร์ที่  25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 13.30 น.ผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/itd.th โดยลงทะเบียนผ่าน QR-Codeด้านล่างหรือ Linkhttps://bit.ly/2SXhAafและร่วมตอบแบบสอบถามหลังงานสัมมนาเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษ