วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 13:02 น.

กิจกรรม

องค์การสวนสัตว์ ร่วม สตช.-เอไอเอส นำของอุปโภคบริโภคเติมตู้ "เติมใจให้กัน"

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.14 น.

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พ.ต.อ.มนต์ชัย  ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1 พ.ต.ท.วิทยา ยุทธ์ธนบรม สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเติมเต็มสิ่งของในโครงการ “ตู้เติมใจให้กัน แบ่งปันใส่ตู้กับข้าว” สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คนในสังคมไทยให้เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากอยากทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งๆ ขึ้น ชวนเป็นผู้ให้ด้วยการแบ่งปัน เชิญบริจาคสิ่งของหรืออาหารเติมใส่ตู้เติมใจให้กัน ให้กับพี่น้องชาวบางโพ และบริเวณใกล้เคียง ณ องค์การสวนสัตว์ (บางโพ) กรุงเทพฯ #คนไทยไม่ทิ้งกัน #เราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #อสส. #ตู้ปันสุข