วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:11 น.

กิจกรรม

ข้าราชการสภาผู้แทนราษฏรตักบาตรทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.51 น.
ข้าราชการสภาผู้แทนราษฏรตักบาตรทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา 
 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ พระชายกลาง อภิญาโณ หรือ พระเท้าเปล่า ประธานมูลนิธิสหชาติ ออกจากริกรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง จากข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานในการช่วยเหลือช้างป่าในเขตป่าละอู ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังรับบิณฑบาตแล้ว พระชายกลาง อภิญาโณ ได้ สนทนาธรรม ในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งการให้” เนื่องในวันเข้าพรรษา 
การให้ คือ การรู้จักแบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้อื่น เพื่อเขาจะได้ใช้ประโยชน์ ตรงกับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนแก่ผู้ครองเรือน สังคหวัตถุ ๔
“ทาน” การให้ ซึ่งจะทำให้เราไม่เป็นคนหวงของที่เรามี ไม่ยึดมั่นว่าเป็นของเราแต่ผู้เดียว สอนให้เราเป็นคนใจกว้าง รู้จักแบ่งปัน ดังนั้น พลังแห่งการให้ไม่เคยหยุดทำหน้าที่ แม้ว่าเราจะให้โดยไม่หวังผลตอบแทน สิ่งที่จะสะท้อนมาคือ ความสุขและความอิ่มใจ
บุญ หมายถึง การชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง สำหรับการทำบุญที่จะได้ผลมากหรือน้อย มีหลักเกณฑ์อยู่ ๓ ประการ คือ 
๑) ผู้รับ ต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมความดี 
๒) วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเป็นของ ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อผู้รับ 
๓) ผู้ให้ ต้องมีศีลธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำ จึงจะได้บุญมาก นอกจากนี้เจตนาหรือจิตใจในขณะทำบุญเป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ หากมีผู้ให้มีความตั้งใจดี ตั้งใจทำ เมื่อทำแล้วเบิกบานใจ คิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำเมื่อใดจิตใจก็ผ่องใสเมื่อนั้น
 
วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์งดไปจาริกตามสถานที่ต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ถือโอกาสทำบุญเข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุ สามเณรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา หรือมีการช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลและมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอก สามารถจะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณ ไม่ประมาท โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
นายมาณิช อินทฉิม ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การทำบุญเข้าพรรษา ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำบุญ ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พระชายกลางจากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร มาเทศนาธรรมและรับบิณฑบาต เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสืบต่อไป
 

หน้าแรก » กิจกรรม