วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:47 น.

กิจกรรม

นักศึกษา หลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 11 สำนักงาน ป.ป.ช. ดูงานศาลฎีกาฯ

วันเสาร์ ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.24 น.

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. นำนักศึกษา หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนราชดาเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานนักศึกษานยปส.รุ่นที่ 11 เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

 

 

 

หลังจากนั้นนายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์รองเลขานุการศาลฎีกา ได้มาบรรยายเรื่องอำนาจหน้าที่และการทำงานของศาลฎีกา ให้กับผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับทราบถึงการแบ่งประเภทของคดีการทำงานในคดีต่างๆ และการบริหารงานทั่วไปด้วย  และหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์การพิจารณาคดีและศึกษากระบวนการพิจารณาคดีอาญาฯ ณ ห้องพิจารณาคดีอาญาฯ ด้วย

 

 

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม