วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:26 น.

กิจกรรม

ผู้เข้าอบรม นยปส.รุ่นที่ 11 ป.ป.ช.ลงพื้นที่ดูงานโคราช

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.35 น.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. นำนักศึกษา หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 29 -31 ก.ค.63 โดยได้เข้าดูการบริหารจัดการเรือนจำโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทีาเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พร้อมกับดูงานในเรือนจำตามแดนขังต่างๆ ซึ่งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและมีการสาธิตโชว์กิจกรรมของผู้ต้องขังในแดนขังต่างๆด้วย

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม นยปส.รุ่นที่ 11 ได้ร่วมฟังการบรรยาย อภิปรายเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจ.นครราชสีมา ที่ศาลากลางจังหวัด โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ. มอบหมายให้นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผวจ. ต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมกันนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 และ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้บรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานและกรณีศึกษาคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่ และมีการนำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่จริงในเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อดูผลการทุจริตของกลุ่มนายทุน นักการเมือง และข้าราชการ ที่ยังพบสภาพสนามฟุตซอลที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงและอุปกรณ์ต่างๆที่ราคาแพงเกินจริงด้วย

ทั้งนี้ทางผู้เข้าอบรมได้เดินทางอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริการงานโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปักธงชัย)ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย พร้อมกับร่วมปลูกต้นไม้บริเวณโครงการด้วย และยังได้เข้าไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและรางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วย โดยรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในการศึกษาดูงานนั้น ทางนายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 3 นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์ เลขานุการกรรมการ ป.ป.ช. พล.ท.สุวิทย์ อัมพรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ กรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา นายจรูญ มีธนาถาวร ร.อ.กนก ทองเผือก นายศุภชัย บัญชาศึก และนายณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร่วมกิจกรรมด้วย.