วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:31 น.

กิจกรรม

ผส. เปิดกิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุ "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.37 น.


ผส. เปิดกิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุ "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

 


 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.ที่ผ่านมา อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุ "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบชุดยาหอมและยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๐๐ ชุด และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมฯบ้านผู้สูงอายุในชุมชนให้เหมาะกับการอยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

 

 

 

 


๑. นางสมนึก เจ๊กเผือกหอม อายุ ๗๖ ปี

๒. นางขำเนียม ชาญกระบี่ อายุ ๗๒ ปี โดยมี พระครูพิศิษฐชัยโชติ (สำรวย โชติวโร) เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางอภิญญา ชมพูมาศ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค ประธานชุมชนวัดไชยทิศ (นางนุกูล กรชนะ) คณะคุณครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ชุมชนวัดไชยทิศ และผู้สูงอายุในชุมชน รวมจำนวนกว่า ๑๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
   

 

 

 

 ทั้งนี้ ภายในบริเวณงาน ได้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ/ การฟื้นฟูสุขภาพ และการแนะนำอื่น ๆ โดยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ จากศพส.บางแค และบริการตัดผมฟรี โดยกลุ่มจิตอาสา เป็นต้น
 

หน้าแรก » กิจกรรม