วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:38 น.

กิจกรรม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้ง "สุริยา แสงพงค์" นั่งเก้าอี้ ผอ.

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.27 น.

 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารบริการที่ดี(Good Governance) เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมี ภิมุข สิมะโรจน์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานชั่วคราว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 บางโพ