วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:23 น.

กิจกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงาน “รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร”

วันอังคาร ที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.56 น.
กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงาน “รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
หวังกระตุ้นเตือนประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานงาน “รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” ร่วมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชวาล พิศดำขำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 
       
สำหรับงาน “รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” ได้จัดให้มีการประชุมและร่วมแสดงคิดเห็นในการพัฒนางานการอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก ณ  ห้องประชุมขสป.ห้วยขาแข้ง โดย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดการกลุ่มป่าในประเทศ ว่า 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการป่าห้วยขาแข้ง มีการพัฒนาขึ้นมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการ ,การป้องกัน,การวิจัย,การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนสัตว์ป่าที่มีให้เห็นมากขึ้น เช่น เสือ กระทิง วัวแดง อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ด้วย
       
นายชัชวาล พิศดำขำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ ว่าในครั้งที่ยังทำงานด้านป่าไม้ ตนเองได้นำแผนแม่บทซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของสืบที่เขียนไว้ก่อนเสียชีวิตมาดำเนินการในพื้นที่ เช่น การเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่า การสร้างเขตป่ากันชน และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ
       
 
ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาทำการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มมาตรฐานงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
   
ขณะที่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ระบุ กรมอุทยานฯได้พยายามที่จะดำเนินการเชื่อมต่อกลุ่มป่าตะวันตกที่มีอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง ขสป.จำนวน 6 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 11.7 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้อีกประมาณ 8 ล้านไร่เข้าด้วยกัน ซึ่งหากดำเนินการได้ ก็จะเป็นกลุ่มป่าที่สมบูรณ์อย่างยิ่ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์อย่างถูกต้อง ก็จะสนับสนุนให้มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผืนป่าดังกล่าว
     
สำหรับกิจกรรม“รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานหมุนเวียนไม่เกิน 200 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งในช่วงค่ำของวันที่ 31 ส.ค. 63 มีกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมจุดเทียนรำลึกสืบ นาคะเสถียร กิจกรรมอยากจะบอกอะไรกับสืบ มองสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 30 ปี หลังสิ้นสืบ กิจกรรมระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม “จากใจถึงไพร” โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งนี้ ยังมีการแพร่ภาพ (Online) ทางเพจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขณะที่ วันที่ 1 ก.ย.63 ยังคงมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน ณ อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร พิธีมอบทุน “สืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่ บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง จำนวน 60 ทุน พิธีวางหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร 
 
 
       
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันครบรอบ 30 ปี การเสียชีวิตของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าขสป.ห้วยขาแข้ง ผู้เป็นบุคคลสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของประชาชน ให้ร่วมหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จึงได้จัดงาน “รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียรและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้สละชีวิตปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอุตสาหะ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้  

หน้าแรก » กิจกรรม