วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 00:24 น.

กิจกรรม

สัมมนาระดับโลก “The Future of Work” รับมือหลังโควิด-19

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.16 น.

SingularityU Thailand ร่วมกับ SCB 10X จัดงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ในหัวข้อ “The Future of Work” ประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองเพื่อรับมือหลังโควิด-19

SingularityU Thailand ร่วมกับ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จํากัด (SCB 10X) บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกจากซิลิคอนแวลเลย์ ผนึกกำลังจัดงานสัมมนาระดับโลกในรูปแบบออนไลน์ “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ในหัวข้อ “The future of work through exponential technologies and pandemic management” โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการผนึกเทคโนโลยีแบบทันสมัยไร้ขีดจำกัดเข้ากับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้นำทางความคิด นักสร้างสรรค์ และนักปฏิบัติระดับโลก ที่จะมาร่วมพูดคุยแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยได้พลิกโฉมด้วยโซลูชันต่างๆ ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการทั่วโลกที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของงานในโลกอนาคต เรียนรู้อาชีพที่สำคัญในโลกอนาคต และการอยู่รอดหลังสถานการณ์โควิด-19  ซึ่งการสัมมนาครั้งสำคัญนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายนนี้ เวลา 09.00 - 18.00 น. ด้วยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง SingularityU Thailand กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม SingularityU Thailand Summit ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ที่ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับชุมชนผู้นำนวัตกรรมระดับโลกกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การเติบโตและก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในขณะนี้ เราทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบจากสถานการณ์ที่ได้ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปในทุกๆ ภาคส่วน ผู้คนส่วนมากในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สายการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจสตาร์ทอัพ ต่างก็กำลังเผชิญกับภาวะวิฤกตอันใหญ่หลวง คนไทยกว่า 8.4 ล้านคนจะว่างงาน แต่ปัญหาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลกเหล่านั้นเรายังเห็นโอกาสความเป็นไปได้รออยู่ และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของการจัดงาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ซึ่งเราจะรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้นำด้านนวัตกรรมทั่วโลกที่จะโคจรมาพบกันอีกครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านงานในโลกอนาคต และการรับมือกับสถานการณ์โลกระบาดในครั้งนี้”           

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่เราเห็นและเรียนรู้จากการเกิดขึ้นของโควิด-19 คือ พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป ที่ต่างก็หันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกันมากขึ้น หลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไปภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนรูปแบบการทำธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราจะได้เห็น New Normal ใหม่ๆ เกิดขึ้น เราจะเห็นบริษัทเกิดใหม่ที่มีรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่างจากปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายใน 1 – 2 ปีข้างหน้านี้ และด้วยบทบาทองค์กรของ SCB 10X ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อนผ่านการสร้างสรรค์ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการ ผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SCB 10X จึงร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนงานสัมมนาออนไลน์ “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมนำเอาความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติ จากวิทยากร และนักคิดระดับโลกมาช่วยเหลือ และผลักดันสังคมไทยที่กำลังประสบความท้าทาย ให้พร้อมรับมือกับงานในโลกอนาคต”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า “ดีป้า หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือและส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีอันไร้ขีดจำกัด นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ และสามารถต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้เป็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่ทำให้ทุกคน ในทุกๆ อุตสาหกรรมเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ด้านดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ซึ่งสำหรับงาน “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมได้ ตลอดจนสามารถเป็นทางออกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งประคับประคอง หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้”

งาน SingularityU Virtual Summit Thailand 2020 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยมี บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนา และสามารถจองบัตรเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาระดับโลกครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.singularityuthailandsummit.org