วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:32 น.

กิจกรรม

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ การยางฯ ร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.01 น.
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย โดยมี นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี  
 
ทางด้านประเด็นสำคัญการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมมือกันด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อบริการแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาด้านธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยร่วมกันส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้ในกิจการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการให้บริการประชาชน การใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อร่วมกันสนับสนุนดำเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน ในอนาคตต่อไป
ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง 1 โครงการ ได้แก่  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา  สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์.