วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 03:19 น.

กิจกรรม

องค์การสวนสัตว์ ลงนามจ้าง "อรรถพร" นั่ง CEO คนใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.31 น.
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามสัญญาจ้าง CEO  คนใหม่ไฟแรงประกาศสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
         
นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายอรรถพร  ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ อดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  โดยจะยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมี คณะผู้บริหารฯ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 บางโพ