วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 03:09 น.

กิจกรรม

แอดเทค ฮับ มอบ "เรือนพักใจ" ให้เป็นที่พักผู้ป่วยยากไร้และญาติ

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.14 น.

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) จัดสร้าง  “เรือนพักใจ” มอบให้กับโครงการ “เรือนเสมือนญาติ” โครงการที่โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับ วัดอมรินทรารามจัดตั้งให้เป็นที่พักผู้ป่วยยากไร้และญาติส่วนหนึ่งที่มีนัดต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัญหาการเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล ขาดทั้งปัจจัย และที่พักอาศัยโดยมีพระครูสมุห์ภักดี ยตินฺธโร ผู้ดูแล โครงการฯ รับมอบ  ฌ วัดอมรินทราราม เมื่อเร็วๆนี้