วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 01:09 น.

กิจกรรม

สื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิตกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ 23

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 15.45 น.
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯจัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2557 สำหรับครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ 23.
 
 
สิทธิการรักษาพยาบาล ของผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ บริจาค 7 ครั้งขึ้นไป ได้รับสิทธิ 1. ฟรีตรวจสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, โรงพยาบาลจุฬาฯ,โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา ชลบุรี, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2. กรณีนอนโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ลดค่าห้อง > 50% ลดค่ายา 50%